Introduktion

Spildevandsrensning

Hver dag bruger du i gennemsnit 101 l vand. Du bruger vand bl.a. til at gå i bad, når du laver mad, drikker vand eller kaffe og når du går på toilettet.

Det brugte vand kaldes for spildevand og er fyldt med sæbe, urin, afføring, toiletpapir, kemikalier og andet affald.


Alt det vand der bliver brugt i dit hus, alle andre husstande, skoler og virksomheder, flyder via kloakkerne ud til renseanlæg. I hovedstadsområdet og på Vestegnen bliver vandet ført ud til et af BIOFOS’ tre renseanlæg.

Det skal du lære

I dette forløb skal du lære om renseprocessen af spildevand hos BIOFOS. Du skal arbejde med de forskellige trin i renseprocessen. Der vil både være læseopgaver, små opgaver og forsøg.

Du skal lære om hvilken påvirkning urenset spildevand har på naturen og de krav der bliver stillet til rensekvaliteten.

Klassen skal på besøg i KloakLab:

Når I kommer på besøg i KloakLab skal I først på rundvisning på renseanlægget. Her vil I opleve hele renseprocessen. Bagefter skal I arbejde med MiljøMissionen eller Fra spildevand til ressourcevand-Fosfor og den cirkulære økonomi, hvor I skal gøre brug af al den viden I har lært ud fra dette materiale.

Efter besøget

Efter besøget skal I afslutte undervisningsforløbet tilbage på skolen, hvor I igen skal arbejde med nogle opfølgende opgaver, spil og evaluering.

Fortsæt