Fra Spildevand til Havvand

Spildevandets rejse fra toilet til hav for elever i 4. – 6. klasse

Undervisningsforløbet er rettet mod 4.-6. klassetrin og handler om spildevandsrensning gennemgår renseprocessen trin for trin.