Klimaet på spil

Dette forløb er forberedende til besøget Klimaet på spil.
Forløbet har fokus på spildevand og klima.