Introduktion

Velkommen til KloakLabs undervisningsforløb om spildevandsrensning.

Vi har udarbejdet et undervisningsmateriale, der gør det nemt for dig at gennemføre et helt fællesfagligt undervisningsforløb, med faglige tekster og tilhørende opgaver.

Det er et før-under-efter forløb, der knytter sig til besøgene ”MiljøMissionen” eller ”Fra spildevand til ressourcevand – Fosfor og den cirkulære økonomi” i KloakLab.

Afsnittet “Spildevandsrensning” suppleres efterfølgende med et af de emner, som knytter sig til det besøg du har valgt, at din klasse skal på.

Forløbene er tilrettelagt ud fra de Fællesfaglige fokusområder og er rettet mod 7. – 9. klassetrin. Der er indtænkt tværfaglighed med f.eks. geografi, biologi, fysik/kemi, matematik, historie og samfundsfag.

Der vil desuden være fokus på faglig læsning.

Som udgangspunkt strækker forløbet sig over otte lektioner inden besøget, et 2 ½ times besøg på Renseanlæg Avedøre med rundvisning og efterfølgende to lektioner med evaluering og perspektiveringsopgaver.

Fortsæt