MiljøMissionen

Dette forløb er forberedende til besøget MiljøMissionen. Der er her fokus på spildevand og miljø.

Læs mere om besøget her